Verdere verloop

Er zal t.z.t. meer bekend worden gemaakt.